School Maatschappelijk Werk

Schoolmaatschappelijk werk
Op onze school kunt u terecht bij een medewerkster van School Maatschappelijk Werk. Dit is Annet Anvelink. Zij is elke donderdagochtend aanwezig op school en bereikbaar via AC.Anvelink@smw-basisschool.nl.

Privacy en klachtenreglement

Als School Maatschappelijk Werkers zijn wij verplicht tot geheimhouding, dit betekent dat verkregen informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Zonder uw toestemming spreken wij hierover niet met anderen. Wanneer het voor een goede hulpverlening wenselijk zou zijn om uw informatie uit te wisselen met een derde, dan is daar altijd vooraf uw schriftelijke toestemming voor nodig. Wij zijn wel verplicht om aan de school te melden wie wij in begeleiding hebben.
Mocht u een klacht hebben over de schoolmaatschappelijk werker dan adviseren wij dit eerst met de schoolmaatschappelijk werker te bespreken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het schoolmaatschappelijk werk Soemaya den Brinker en daar indien nodig een officiële klacht indienen. Ook kunt u daar het klachtenreglement opvragen.

 


zondag 20 januari 2019Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Withuysstraat 2
2523 GW Den Haag
070-3944056

Directie
Mw. M. Grool (directeur)
Mw. A. Spijkers (adjunct directeur)

Contact school

Contact MRHele kalender