Kledingvoorschriften
Kledingvoorschriften gewijzigd per 1 november 2013

Volgens het beleid van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden zijn de kledingvoorschriften, zoals vermeld in de Schoolgids, met ingang van 1 november 2013 gewijzigd:

KLEDINGVOORSCHRIFT
Met de komst van (kleding-)uitingen als hoofddoek en chador, en de daarbij behorende media-aandacht, is het vraagstuk rondom kledingvoorschriften relevant en actueel geworden. Dit vraagt om duidelijk beleid met betrekking tot de toelaatbaarheid ervan op SCOH-scholen.
Enige jaren geleden heeft SCOH als beleid vastgesteld dat er ten aanzien van gedragingen van personeel (onder personeel wordt hier verstaan: alle medewerkers die een contractuele binding hebben met de SCOH)
en leerlingen, waaronder het dragen van kleding de volgende criteria worden gehanteerd op de scholen van de SCOH:
1.     Leraren mogen geen bijdrage leveren die strijdig is met de verwezenlijking van de statutair vastgelegde grondslag en doelstellingen van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Dit zowel in woord als gedrag.
2.     Kleding mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan het protestants-christelijke (bijv. geen: keppeltje, hoofddoek, chador enz.).
3.     Kleding mag niet onhygiënisch zijn.
4.     Kleding mag niet aanstootgevend zijn.
5.     Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging.
6.     Kleding mag de veiligheid van de leerkracht zelf en anderen niet in gevaar brengen.
7.     Kleding mag niet disfunctioneel zijn (i.c. het vervullen of uitoefenen van een taak of functie belemmeren).
De punten vermeld onder 3 t/m 7 gelden eveneens voor de leerlingen.
We willen uw medewerking vragen om ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter “fatsoenlijk gekleed” naar school gaat. We denken hierbij bijv. bij meisjes aan truitjes / shirtjes die niet te laag uitgesneden zijn, rokjes niet al te kort en truitjes / shirtjes die in ieder geval op de rok- of broekband vallen. Voor jongens geldt natuurlijk hetzelfde v.w.b. de korte broeken en de shirtjes, zonder shirt lopen is in ieder geval niet toegestaan.
Het dragen van een hoofddoek in de gymles is vanwege veiligheid verboden, tenzij een zgn. sporthoofddoek wordt gedragen.
Capuchons mogen buiten alleen bij slecht weer worden opgezet. Petjes mogen in de school niet worden gedragen.
zondag 20 januari 2019Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Withuysstraat 2
2523 GW Den Haag
070-3944056

Directie
Mw. M. Grool (directeur)
Mw. A. Spijkers (adjunct directeur)

Contact school

Contact MRHele kalender