Klachtenroutes
Uiteraard streven we naar tevreden ouders en leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. SCOH wil graag dat klachten zoveel mogelijk op schoolniveau worden opgelost. De interne contactpersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen, maar wel om samen met u de juiste weg te vinden voor het bespreken van uw klacht. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van de SCOH, het bestuur van de SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld.
In onderstaand document vindt u enige praktische informatie over soorten klachten, de procedure bij een klacht en enkele nuttige adressen.

Klik op de link hieronder.

 

zondag 20 januari 2019Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Withuysstraat 2
2523 GW Den Haag
070-3944056

Directie
Mw. M. Grool (directeur)
Mw. A. Spijkers (adjunct directeur)

Contact school

Contact MRHele kalender