Taal actief Spelling thema 5

groep 7, thema 5: discrimineren

les 1 vrolijk, snelheid, majesteit
woorden die eindigen met -lijk
vrolijk aanzienlijk gebruikelijk geleidelijk gemeentelijk herhaaldelijk lichamelijk namelijk noodzakelijk noordelijk openlijk schriftelijk vermoedelijk verschrikkelijk voortreffelijk

woorden die eindigen met -heid
de snelheid de afwezigheid de bijzonderheid de eenzaamheid de verlegenheid de voorzichtigheid

woorden die eindigen met -teit
de majesteit de activiteit de kwaliteit de puberteit de universiteit

les 2 kleuren, reizen, leven, werken
T K (o) F S CH (i) P
1. haal van het hele werkwoord - en af
2. staat de laatste letter in t k f s ch p?
Ja, schrijf een t
Nee, schrijf een d
reizen, blozen, grazen, niezen, verbazen, verhuizen, verwaarlozen, vrezen, leven, beloven, draven, durven, geloven, handhaven, leven, proeven, verven, werken, plaatsen, raken, schoppen, slikken, snoepen, straffen, vereisen, verwerken, werken

les 3 politie, directie
woorden die eindigen met -tie
de politie de combinatie de gratie de informatie de justitie de organisatie de publicatie

woorden die eindigen met -csie
de directie de actie de functie de infectie de productie de reactie de redactie

Les 4 antwoorden, praten
T K (o) F S CH (i) P
antwoorden, branden, broeden, kleden, laden, landen, luiden, melden, voeden, praten, begroeten, groeten, oogsten, planten, praten, richten, starten, verplichten, wachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De SCOH draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.