Onze Wereld maak je zelf...

Basisschool Onze Wereld is een grote, moderne, katholieke basisschool (meer dan 800 kinderen, verdeeld over 33 groepen) in de kleurrijke Haagse wijk Transvaal. Door een duidelijke managementstructuur met een schoolleiding met adjunct-directeuren per bouw en coördinatoren per leerjaar voelen kinderen, ouders/verzorgers en personeel zich thuis in een sfeer van kleinschaligheid met de voordelen van een grote organisatie.

Onze Wereld SchoolGids 2016-2017

 

Klik boven op de video voor een kijkje in de school of hier op het WERELDNIEUWS met nog veel meer schoolvideo!

 

Schooltijden

's Morgens beginnen alle kinderen om 8.30 uur. Om 15.05 uur gaan de deuren open om de kinderen weer op te halen. 
Op woensdag kunnen de kinderen om 12.20 uur worden opgehaald. 's Middags zijn dan alle kinderen vrij.
Tussen de middag hebben de kinderen een uur pauze. We willen graag dat alle kinderen overblijven. Dit betekent, dat alle kinderen in principe tussen de middag op school blijven. In overleg met de directie kan hiervan afgeweken worden. Het overblijvenis gratis. De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen: drinken en iets kleins om te eten rond 10 uur en drinken en brood/lunch voor tussen de middag.

 

Vakanties en vrije (mid)dagen

 

 

Op Basisschool Onze Wereld is een medezeggenschapsraad. Klik hier voor meer informatie.

 


 

Algemene informatie

Jaarverslag 2015 - 2016

PO Kaderregeling Toelating en verwijdering leerlingen

Onze Wereld SchoolGids 2016-2017

Definitief inspectierapport VVE Onze Wereld en Het Speelhuis

Jaarplan 2016 - 2017

Definitief rapport inspectiebezoek Onze Wereld 17 maart 2016

Jaarverslag 2014 - 2015

Schoolplan 2015 - 2019

 

 Documenten


   

  Adres

  Brandtstraat 87 (groep 1 t/m 4)
  2572 CC Den Haag
  telefoon: 070 - 345 93 00
  fax: 070 - 363 17 82
  E-mail: info@onzewereld.lucasonderwijs.nl

  Dependance: Brandtstraat 80 (groep 5 t/m 8)
  telefoon: 070 - 345 19 39

  Basisschool Onze Wereld Google map
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

  Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.