Actuele Berichten
Belangrijke data:

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe schoolsite . Onze huidige site bevat daarom op dit moment weinig actuele berichten.
Wij verwachten u met de start van het nieuwe schooljaar kennis te kunnen laten nemen van alle informatie m.b.t. onze school op onze nieuwe website.


Zomervakantie t/m 18 augustus
Maandag 21 augustus: eerste schooldag

Op onderstaande link ziet u het gehele jaarrooster.
U ontvangt van ons geen geprinte versie, u kunt hem wel zelf downloaden.
Naar buiten!
Ons tuinteam heeft onlangs de tuin weer netjes opgeruimd en alle planten gesnoeid. Het is daarom weer heerlijk spelen op ons groene schoolplein.
De Kas!
Inmiddels begint er langzaam aan in de kweektafels weer van alles te groeien in de kas. Het is wat kouder in de kas dus we gaan zien wat er zoal wil groeien.

Aan de slag met tablets!     

Na een intensieve periode van het werken met tablets en het programma Snappet in een groep 4 en de 3 groepen 6, is besloten om vanaf 14 maart met alle groepen 4 t/m 8 een volgende stap te zetten in meer gepersonaliseerd leren. Verschillende onderdelen van ons onderwijs zullen vanaf dit moment dagelijks middels een tablet worden verwerkt.
In het volgende filmpje vertellen de kinderen en de leerkracht van groep 6A wat het werken met Snappet voor hen betekent.
Mede dankzij de inzet van de Stichting Vrienden van De Paradijsvogel is het ons gelukt om het bedrag bijeen te krijgen dat nodig is om de tablets voor alle kinderen te kunnen aanschaffen.

Informatiebijeenkomst

Bent u op zoek naar een (nieuwe) school voor uw zoon en/of dochter?                Kom
Kom dan naar onze informatiebijeenkomst!

U kunt dan met onze school kennismaken. Deze informatiebijeenkomst is iedere 1e vrijdag van de maand van 9.30 uur tot 11.00 uur aan onze lokatie Weidevogellaan. Een directielid vertelt u meer over onze school en tevens krijgt u een rondleiding van een aantal leerlingen van groep 8. Het is tijdens deze ochtend ook mogelijk een kijkje te nemen op onze dependance aan de Eksterhof waar de groepen 1/ 2 zijn gehuisvest.
De eerstvolgende informatiebijeenkomst is op vrijdag 1 september 2017.
U moet zich voor deze informatiebijeenkomst aanmelden via telefoonnummer 015-3106112 of via info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. Wij zien u graag zonder uw kind(eren) verschijnen.
  
Ouders die hun kind(eren) reeds op onze school hebben ingeschreven en een bevestiging van plaatsing hebben ontvangen, worden uitgenodigd voor een andere bijeenkomst!

Aanmeldingsformulier
U wilt uw zoon en/of dochter aanmelden op De Paradijsvogel? Download u dan hieronder het aanmeldingsformulier.
Graag ontvangen wij dit formulier volledig ingevuld met daarbij een kopie van een identiteitsbewijs van uw zoon/dochter retour.
U kunt dit formulier per post of per email: info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl aan ons toesturen. Natuurlijk kunt u dit ook persoonlijk bij de administratie van school afgeven. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier zal dit zo spoedig mogelijk door ons in behandeling worden genomen.
U verneemt per post van ons of er een plek op De Paradijsvogel is voor uw zoon/dochter.
Onlangs in onze 'In Vogelvlucht'
In onze digitale nieuwsbrief ontvangt u allerlei informatie van ons. 'In Vogelvlucht' wordt maandelijks aan u verstuurd. Geeft u daarom uw e-mailadres(sen) door aan de administratie zodat u deze brief altijd van ons ontvangt. De bjlagen die bij de nieuwsbrief horen staan onder het kopje In vogelvluchtSchoolgids 2016-2017                  
Als huidige of toekomstige ouder(s) van RKBS De Paradijsvogel bieden wij u graag deze schoolgids aan. In deze schoolgids lichten we toe hoe het onderwijs op onze school georganiseerd is. Basisscholen verschillen van elkaar; in sfeer, in wat de kinderen leren en in de wijze waarop dat gebeurt. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Voor ouders is het dan ook moeilijk om de juiste school voor hun kind te kiezen. Deze schoolgids is dan ook een wegwijzer voor onze school.
Belangrijke data en activiteitenkalender
Belangrijke data en de activiteitenkalender kunt u vinden onder het kopje 'Agenda' in de blauwe kolom rechtsboven op de schoolsite.
Scholen op de kaart
Op deze site geven basisscholen u inzicht in hun resultaten,op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf.
Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.
Wat verandert er?
Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Uitgebreidere informatie kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.
Loguit