Bestuur Lucas Onderwijs
R.K. Basisschool De Paradijsvogel ressorteert onder het bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting beheert 54 scholen voor basisonderwijs, 7 scholen voor voortgezetonderwijs en een aantal scholen voor speciaal basis- en voortgezetonderwijs.

Het bestuur is te bereiken via clusterdirecteur, dhr. P. v.d. Niet, onder het volgende adres:
Stichting Lucas Onderwijs
Postbus 93231, 2509 AE Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 300 1100

Bezoekadres: Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag

Via de volgende link komt u op de site van ons bestuur: