LKP Het leerkansenprofiel

Wat is LKP ? 
Het leerkansenprofiel is ontwikkeld voor basisscholen in achterstandsgebieden. Grote groepen leerlingen krijgen door de leertijdverlenging meer ontwikkelingskansen.  Voor veel leerlingen op deze scholen is Nederlands niet de moedertaal. Ook hebben veel leerlingen en ouders een achterstand op andere gebieden dan taal.

Voor kinderen op deze brede scholen met het leerkansenprofiel is de lestijd met 6 uur per week verlengd. De gemeente Den Haag betaalt de extra lestijd. In de extra lestijd worden verschillende soorten activiteiten aangeboden. Bij elke activiteit staat voorop dat de leerlingen beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven.

(van de website van de gemeente Den Haag)

Op de Triangel worden extra lessen gegeven aan de groepen 5 tot en met 8. In de extra tijd die de leerlingen doorbrengen op school wordt aandacht gegeven aan extra taal, lezen, rekenen, Engels en creatieve vakken. In de vier jaar dat ze LKP hebben, kunnen ze hun talent ontdekken en ontwikkelen met vakken als dans, drama, muziek, koken, handvaardigheid, tekenen, techniek, computerlogie en gym. De Engelse les en creatieve vakken worden vormgegeven door eigen leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald vak. De kinderen kennen dus alle leerkrachten. Dit geeft een prettige sfeer tijdens de lessen.