Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Schrijf hier een inleiding of korte samenvatting van deze pagina.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Een basisschool heeft een signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Onze school werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Mochten er zorgen zijn rondom kinderen, dan zal dit met de ouders worden besproken.
Er kan besloten worden tot een melding bij Bureau Jeugdzorg als de school merkt dat de ontwikkeling van een leerling ernstig wordt belemmerd. Dit wordt aan ouders gemeld.
Vanaf 1 juli 2013 is het werken met de meldcode een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Deze meldcode geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.


Dit is PDF-bestand, U heeft het programma ADOBE-reader nodig.
Kunt u het niet openen ga dan naar de site van Adobe en zoek daar naar dit logo.