Wie zijn wij?
Basisschool de Triangel
 
De Triangel is een echte buurtschool. De school is gelegen aan een zijstraat van de Hoefkade en heeft ingangen aan het Meester de Bruinplein en aan de Koningstraat. Hierdoor is de school vanaf twee kanten goed te bereiken. Leerlingen zijn al welkom vanaf de peuterleeftijd. We hebben een voorschool samen met De Mussen. Deze zit aan de overzijde van onze school. De school is een brede buurtschool. Hierdoor is er extra lestijd beschikbaar.
 
Talenten
De extra lestijd zetten wij in voor talentontwikkeling. U kunt hierbij denken aan vakken als dans, koken, toneel, muziek,  techniek en multimedia. Ook zetten wij extra lestijd in bij de zomerschool. Hierbij ligt de nadruk op taalontwikkeling.
 
lerarenteam
Binnen de school hebben wij veel extra hulp beschikbaar. Hierdoor kunnen wij de leerling de hulp bieden die hij/zij nodig heeft. Binnen ons lerarenteam beschikken we over  een logopediste, een integratieve kind therapeute, een creatieve therapeute, ICT-er en een Remedial Teacher. Bovendien heeft iedere groep nog de beschikking over een zorgleerkracht voor extra ondersteuning. De leerresultaten van de Triangel zijn uitstekend te noemen. We scoren binnen de top 5 van scholen in Den Haag (Bron RTL- nieuws).
 
Welkom
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op de Triangel. Loop u gerust eens langs.