Overblijven
Ook dit jaar zal de school weer zorgdragen voor het overblijven.  Als de overblijvers  in de klas hun lunch genuttigd hebben gaan ze om 12.15 uur buitenspelen op de 3 speelplaatsen. De kinderen uit de midden- en bovenbouw spelen ze op het grote Meester de Bruinplein. Leerkrachten houden toezicht op de 3 speelpleinen.

Wij zijn echter van mening dat het erg belangrijk is dat de kinderen tussen de middag thuis opgevangen worden. Ze zijn dan even uit de schoolsfeer.. Kinderen die buiten de regio wonen mogen gratis overblijven.

Overblijfkaarten (strippenkaarten) kunt u kopen bij juffrouw Ozlem. Gemiddeld kost het � 0,80 per keer. Als uw kind af en toe eens overblijft kost dit 1 euro per keer. Zie ook de pagina Financien

De school kan leerlingen die zich regelmatig misdragen of waarvan de ouders niet op tijd betalen de toegang tot de overblijfvoorziening ontzeggen.