MR
Wat is de MR?
De MedezeggenschapsRaad (MR) spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.
De MR heeft inspraak in allerlei zaken die de school aangaan, zoals de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid etc. De MR op de Triangel bestaat uit 10 leden, namelijk 6 ouders (de oudergeleding) en 4 teamleden (de personeelsgeleding). twee ouders zijn niet-stemhebbend lid.

De MR bestaat uit de volgende mensen:

Namens de ouders:

- dhr Douiri
- dhr Koekoek
- Mw Florintina
- dhr El Mostakim
- Mw Bhageloe
- Mw Bakkich

Namens het personeel:

- Mw V Campen- de Graaff
- Mw Keijzer
- Dhr van Klink
- Mw Schildhuizen


Voor vragen/opmerkingen kunt U mailen naar school


Hieronder staan de notulen van de laatste vergadering.