Oudercontacten
De ouders en de school verzorgen samen de opvoeding van de kinderen. Voor de ontwikkeling van de kinderen is het uiteraard zinvol wanneer ouders en school zoveel mogelijk in overeenstemming met elkaar handelen. Vandaar dat wij ouders graag betrekken bij zoveel mogelijk activiteiten.
Teneinde de relatie tussen ouders en school zo optimaal mogelijk te houden, organiseren we diverse activiteiten zoals:

Drie keer per jaar een ouderavond. Op deze avond kunt u de vorderingen van uw kind bespreken met de leerkracht. De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis.

Huisbezoeken. De leerkrachten gaan regelmatig op huisbezoek.

Informatieavonden. Af en toe is er een informatieavond waarbij bepaalde groepen ouders gerichte informatie krijgen. Zo is er voor de ouders van de groepen 8 een informatie-avond  over het voortgezet onderwijs.

Schoolkranten. De schoolkrant komt twee keer per jaar uit en is opgesteld voor de kinderen, maar ouders mogen er natuurlijk ook in lezen. Kinderen leveren zelf onderdelen van deze schoolkrant aan.

Internet. Voor zover ouders hier beschikking over hebben, kunnen zij ook hier informatie vinden met betrekking tot de school.

Opstap. Wekelijks komen ouders van kleuters en peuterspeelzaal bijeen om onder leiding van deskundigen te praten over de vele aspecten die er aan het opvoeden van kinderen kleven.

Overstap. De ouders van groep 3 krijgen regelmatig informatie en materialen om samen met hun kind te gaan doen. De nadruk ligt hierbij op voorlezen, (lees)spelletjes en gezamenlijk lezen.

Oudereducatie bij de Voorschool. Ouders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan de oudereducatie van de Voorschool. Deze oudereducatie wordt verzorgd door een ervaren docent en vindt plaats in Clubhuis de Mussen.  Aanmelden kan bij de Mussen en op school bij meester Henk.

De nieuwsbrieven en brieven die regelmatig mee naar huis gaan.

De wekelijkse koffieochtenden over een bepaald thema