Uitgangspunten
Uitgangspunt
Ons uitgangspunt is, dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. De Triangel heeft naast het geven van goed onderwijs ook een opvoedkundige taak. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. De omgang tussen de kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van respect.