Zorg
Zorg voor de leerlingen

Wij zijn er trots op dat wij als school een uitgebreid zorgpakket kunnen bieden voor de leerlingen. Op De Triangel hebben de leerlingen niet alleen te maken met een groepsleerkracht in de klas, maar is er ook nog minimaal twee dagen een extra juf of meester in de klas: De zorgleerkracht. Op deze manier kunnen we de leerlingen optimaal begeleiden en zorg bieden.

Naast deze extra leerkracht in de klas beschikken we ook over een groot aantal specialisten op school. We beschikken o.a. over een remedial teacher, een kindertherapeute, een creatieve communicatie therapeute, een motorisch remedial teacher en een medewerkster van schoolmaatschappelijk werk. Deze worden net als de zorgleerkrachten aangestuurd door twee intern begeleidsters.

Ook beschikken we over vakleerkrachten voor muziek en lichamelijke opvoeding en hebben we op school een eigen catecheet. en vakleerkrachten muziek en handenarbeid.