Ontwikkeling
Ontwikkeling

Voor elk kind moet er in ons onderwijs een uitdaging zitten. Wij willen kinderen leren zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor alles wat ze doen. Dit komt terug in het door ons gebruikte Gip-model, waarbij de leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht en het zelf tot een oplossing komen wanneer een leerkracht even niet aangesproken kan worden. Leerkrachten hebben op deze manier de tijd om extra instructie te geven aan leerlingen die dat nog nodig hebben.

Ontwikkeling voor een school is belangrijk. Vernieuwingen kunnen niet uitblijven.
Zo wordt er veel aandacht besteed aan rekenen en lees- en taalaanbod.
De taalachterstand van sommige kinderen is aanzienlijk, waardoor het voor hen nog moeilijk is de reguliere lessen te kunnen volgen. Voor hen hebben we speciale taalschakelklassen opgericht. Zij krijgen dan gedurende een jaar heel intensief taalonderwijs, waardoor we hopen en ervan uitgaan dat ze het jaar erop weer het normale programma kunnen volgen.