Digitale school
Digitale school

Onze school beschikt op dit moment over digitale schoolborden in de groepen 1 t/m 8. De borden zorgen voor een goede visuele ondersteuning van de lessen d.m.v. filmpjes en plaatjes en kunnen net als het oude krijtbord de dagindeling voor de leerlingen weergeven. Leerkrachten zijn volop in ontwikkeling om hier een zo hoog mogelijk rendement uit het gebruik van deze borden te halen. Ons inziens is de visuele ondersteuning die een digitaal schoolbord biedt een verrijking voor het onderwijs.

De school beschikt ook over een computerlokaal waarbij de leerlingen met een hele klas tegelijk aan de computer kunnen werken aan educatieve software (bijvoorbeeld een reken- of taalprogramma) of bijvoorbeeld een werkstuk of een presentatie. 

In alle groepen zijn minimaal twee computers aanwezig, zodat leerlingen ook tijdens bijvoorbeeld het zelfstandig werken kunnen werken aan educatieve programma's.
Ook Ipads worden ingezet, zodat kinderen ook met die middelen leren werken en Ipads kunnen ook goed ingezet woren in ons onderwijs. Het verrijkt de leeromgeving.

Als school beschikken wij over een eigen ICT´┐Żers die alles met betrekking tot computers, digitale schoolborden en educatieve software in goede banen leiden.