Lucas onderwijs
Onze school valt onder de stichting Lucas onderwijs, de oude Lucasstichting.
Lucas onderwijs
Structuur
Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen veertig scholen voor basisonderwijs, zes scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra, zeven scholen voor voortgezet onderwijs en één school voor speciaal voortgezet onderwijs onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

31.000 leerlingen
Vanwege de ligging van deze scholen in de oude stadswijken telt Lucas Onderwijs een hoog percentage allochtone leerlingen. Alles bijeen zijn in de scholen ongeveer 3.400 personeelsleden werkzaam die de zorg hebben voor meer dan 31.000 leerlingen.

Bundeling
De scholen in het primair onderwijs zijn samengevoegd in clusters. Drie clusterdirecteuren sturen de clusters aan en vormen de schakel naar het College van Bestuur via het bestuursmanagementteam primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn de scholen gebundeld tot instellingen. De vier instellingsdirecteuren nemen deel aan het bestuursmanagementteam voortgezet onderwijs dat het College van Bestuur ondersteunt.

Bureau
Lucas Onderwijs kent op centraal niveau een bestuursbureau en een servicebureau. Het bestuursbureau bestaat uit adviseurs en een secretariaat. Zij ondersteunen voornamelijk het bestuur. Het servicebureau verleent diensten aan de scholen én aan het bestuur. Het servicebureau bestaat uit de afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën en Administratie, Facilitaire Zaken, ICT en Onderwijs & Kwaliteit.