Voorschool
Voorschool

Steeds meer wordt door onderzoekers de noodzaak van een zo vroeg mogelijke aanpak van onderwijsachterstanden benadrukt. De achterstand die kinderen voor hun vierde jaar oplopen halen deze kinderen gedurende hun basisschoolperiode niet meer in. Verhoging van het aanvangsniveau van leerlingen uit de minderheden door het inzetten van effectieve leermethoden moet worden beschouwd als de eerste aangewezen weg voor het tegengaan van onderwijsachterstand.

De voorschool is een hoogwaardig en educatief aanbod voor kinderen in achterstandssituaties in de leeftijd van 2,5 jaar tot 6 jaar. Een voorschool bestaat uit minimaal 1 peutergroep en 1 kleutergroep en heeft als doel verhoging van de taalontwikkeling, evenals de sociaal-emotionele en de persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid.

De kinderen bezoeken de peuterspeelzaal tenminste 4 dagdelen (halve dagen) . De voorschool wordt niet slechts gerealiseerd door het aangaan van een samenwerkingsverband tussen peuterspeelzaal en basisschool. De voorschool krijgt inhoud door het invoeren van goed doordachte en uitgewerkte programma�s die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde inzichten. De 5 kleutergroepen van Basisschool de Triangel en de 4 peuterspeelzalen van de Clubhuis de Mussen vormen gezamenlijk een voorschool. Hierbij maken wij gebruik van Puk en Ko en Ko Totaal

Aanmelden voor de Voorschool dient te geschieden bij Clubhuis de Mussen. Gelieve u tijdig aan te melden. Voor de Basisschool dient u zich ook apart in te schrijven als u kind ongeveer 3,5 jaar oud is. Er is op de Triangel geen sprake van een wachtlijst.